Noodfonds Vluchtelingen Vlaardingen Noodfonds Vluchtelingen Vlaardingen

In overleg met de diaconie is een Noodfonds Vluchtelingen Vlaardingen opgezet, waar vluchtelingen via SIV een beroep op kunnen doen, wanneer zij bijzondere kosten hebben i.v.m. gezondheid, studie, gezinshereniging e.d.

Uit het fonds worden renteloze leningen verstrekt. Een aparte stichting beoordeelt de aanvragen. Hierin is ook de diaken vluchtelingenwerk vertegenwoordigd. Om voor een lening in aanmerking te komen, dient men cliënt te zijn van SIV.

De diaconie levert een substantiële financiële bijdrage aan het noodfonds.

 

 

 

 

 

 

 

terug