Diaconaal Havenproject Diaconaal Havenproject

In het Rotterdamse havengebied meren jaarlijks honderdduizenden zeevarenden aan, merendeels uit arme landen. Vaak zijn zij een jaar of langer van huis. De voeding, de voorzieningen aan boord en de beloning voor het werk zijn soms mensonwaardig. Door de korte ligtijden in de haven hebben ze vaak weinig tijd om van boord te gaan en zich te ontspannen. Daardoor leven ze vaak een geïsoleerd leven, nog versterkt door de verschillende nationaliteiten aan boord, wat de communicatie vaak bemoeilijkt.

Het Diaconaal Havenproject, opgezet onder auspiciën van de Hervormde Provinciale Diaconale Commissie en gesteund met vaste financiële bijdragen van o.a de diaconie van de Protestantse Gemeente van Vlaardingen, heeft een eigen werker in dienst. Hij bezoekt zeevarenden, bemiddelt bij rechtshulp of schakelt andere instanties in bij situaties van schrijnende rechteloosheid, luistert naar de verhalen over het leven aan boord en thuis, organiseert vervoer van zeevarenden zodat ze even van boord kunnen en werft vrijwilligers die de zeevarenden op allerlei manieren van dienst kunnen zijn (b.v. door ze in de eigen kerk uit te nodigen, te bezoeken, vervoer of materiële hulp aan te bieden). Ook in het gebied van de Nieuwe Waterweg worden schepen bezocht.

Wie op een of andere manier als vrijwilliger actief wil worden op dit terrein, kan contact opnemen met de diaconaal havenwerker, Rijk van Lent (tel. 010 – 4123694 of 01880 – 39500).

Ook kunt u de stichting financieel steunen op giro 199 259 van Stichting Diaconaal Havenproject, Rotterdam.

terug