Vele Vlaardingers Eén Huis Vele Vlaardingers Eén Huis

Deze werkgroep, waarin de gemeente en een groot aantal Vlaardingse organisaties - waaronder de Diaconie van de Protestantse Gemeente - vertegenwoordigd zijn, heeft tot doel te werken aan het verbeteren van contacten tussen Vlaardingers met een verschillende culturele en godsdienstige achtergrond, het tegengaan van vooroordelen en het bestrijden van discriminatie en racisme.

Zij doet dit door het organiseren van interculturele ontmoetingen, thema-avonden, dialoogbijeenkomsten, een meldpunt discriminatie en bemiddeling bij conflicten in de buurt.

Het adres is: 
Tel.nr.:
E-mail:
Website:
Postbus 1006, 3130 EG Vlaardingen.
0800 - 248 2000 (gratis).
velevlaardingers@vlaardingen.nl.
www.vlaardingen.nl/velevlaardingers.

 

 

 

 

terug