Stichting Flarden Ruilsysteem Vlaardingen Stichting Flarden Ruilsysteem Vlaardingen

De stichting Flarden Ruilsysteem Vlaardingen is één van de meer dan honderd in Nederland opererende LETS, d.w.z. Local Exchange and Trade Systems (plaatselijke ruil- en handelssystemen). Deelnemers aan het ruilsysteem ruilen goederen en diensten (b.v. uitlenen gereedschap, klussen, taarten bakken, kinderoppas) en betalen daarvoor niet in geld, maar in de plaatselijke ruileenheid, in Vlaardingen de flard.

De prijs in flarden wordt door vrager en aanbieder in overleg vastgesteld. Er is een richtprijs, maar zwaarte van de taak of een grote deskundigheid kunnen de prijs doen verhogen. Materiaalkosten worden uiteraard wel in euro’s verrekend. Verdiende flarden kan de deelnemer bij elke willekeurige andere deelnemer aan het systeem besteden. Dat vergroot de mogelijkheden t.o.v. de traditionele vriendendienst. Men hoeft niet meer één op één te ruilen. Er wordt geruild op basis van gelijkwaardigheid en geen rente geheven en geen winst gemaakt.

Er is een centrale boekhouding die op de computer wordt bijgehouden. Elke deelnemer heeft hier zijn/haar eigen rekening. Voor elke ruilhandel wordt er een cheque ingevuld en naar de centrale administratie gestuurd.

Het contact tussen de deelnemers wordt onderhouden door maandelijkse ruilavond op de eerste vrijdag van de maand in aanloophuis ‘De Groene Luiken’.

Het ruilsysteem levert waardevolle, gelijkwaardige sociale contacten op en vergroot de bestedingsmogelijkheden van mensen met weinig inkomen (b.v. lenen van dure apparatuur, kinderoppas), spreekt ieders talenten aan en is goed voor het milieu omdat er spullen hergebruikt en gerepareerd worden die anders waren weggegooid.

De deelnemers betalen een geringe financiële bijdrage voor de organisatiekosten van het systeem.

Op de website van het Flarden Ruilsysteem is alle actuele informatie over het ruilsysteem te vinden: www.flardenvlaardingen.nl.

Informatie/postadres:
Marianne van Linschoten, Vaartweg 112 a, 3131 HW VLAARDINGEN.
Tel.:       010 - 435 56 84,
E-mail: m.linschoten8@chello.nl.
 

terug