Diaconaal consulent Diaconaal consulent

De diaconie heeft een eigen diaconaal consulent in dienst: Rob van Herwaarden, die ook een eigen e-mailadres heeft: diaconaalconsulent@planet.nl.
Hij werkt van maandag t/m donderdag en is bereikbaar op of via het diaconaal bureau.
 

De taken van de diaconaal consulent zijn:
Adviseren van de centrale diaconie en centrale kerkenraad.
(helpen) Opzetten van nieuwe diaconale activiteiten en
     projecten.
Vraagbaak en praatpaal voor diakenen en diaconale
     medewerkers.
Aanhoren en doorspelen van hulpvragen.
Hulp bij het ontwikkelen en uitwerken van plannen/werkbegeleiding.

Wie zich aangesproken voelt tot het diaconale werk kan met de consulent een afspraak maken voor een gesprek over de mogelijkheid om als vrijwilliger in het diaconaat actief te worden.
In zo’n gesprek zal de nadruk liggen op het ontdekken van uw gaven en mogelijkheden (en beperkingen). Indien u bereid bent om uw steentje bij te dragen aan het diaconaat, wordt getracht om duidelijke afspraken te maken over het aantal uren dat u maximaal beschikbaar  bent, de inhoud van het werk en de begeleiding.
Het diaconale werk kan zowel in de wijkgemeente als in een van de centrale projecten gedaan worden.

terug