Diaconaat Vandaag Diaconaat Vandaag

Het woord 'diaconie' zal bij veel mensen het beeld oproepen van de oude armenzorg.
Het 'pannetje soep' en de voedselbonnen, gratis ziekenzorg, kortom de ‘bedeling’ voor mensen die niet zelf  'hun broek op konden houden'. En dat dan wel in ruil voor verplicht kerkbezoek en controle op de handel en wandel.
Gelukkig is dat verleden tijd.

De sociale voorzieningen, het maatschappelijk werk, het ouderenwerk, de verslavingszorg en vele andere professionele instellingen hebben de zorg en de hulpverlening overgenomen en dat is goed. Goede voorzieningen voor zorg, werk en inkomen zijn een recht geworden en iedereen kan hier, zonder een stempel opgedrukt te krijgen en zonder dankbaar te hoeven zijn of een tegenprestatie te hoeven leveren, gebruik van maken.Toch betekent dat niet dat er voor de diaconie geen andere taak meer is weggelegd dan te collecteren, het Heilig Avondmaal te bedienen en de voorbeden te doen. Ook in onze moderne welvaartsstaat vallen mensen tussen wal en schip en is het leven soms hard.
Door verzakelijking, een terugtredende overheid en het hoge levenstempo komen mensen soms in de knel en haken ze af. Er is bij een grote groep mensen die langdurig in de bijstand zit een structurele armoede ontstaan.
Er dienen zich nieuwe groepen aan, bv. vluchtelingen en mantelzorgers, voor wie onvoldoende voorzieningen zijn.
Ook dienen zich nieuwe problemen aan, bv. in de agrarische sector, in de thuiszorg, in de opvang van psychisch zieken die op straat zwerven. Daar is hulp nodig waar (nog) geen helper is.
Dat vraagt creativiteit en doorzettingsvermogen en natuurlijk het doorgeven van signalen aan en samenwerking met de overheid en de professionele instellingen.  

Op deze website vindt u een aantal voorbeelden van de hulp die de diaconie en de met haar verbonden projecten kunnen bieden.

Hebt u behoefte aan werkzame handen of een luisterend oor?
Aarzel dan niet om een beroep te doen op de diaconie. Ook wie op de een of andere wijze wil gaan meewerken, wordt verzocht contact met ons op te nemen.

Tenslotte, wie het werk van de diaconie financieel wil steunen, incidenteel of structureel, vindt op deze website informatie over hoe hij of zij dat kan doen.

 

terug