Maatschappelijk werk Maatschappelijk werk

Commissie Maatschappelijk Werk

De commissie maatschappelijk werk verleent financiele hulp in de vorm van giften en leningen.

De diakenen maatschappelijk werk zullen waar nodig ook mensen helpen met het invullen van formulieren, meegaan naar de sociale dienst of een woningcorporatie e.d., of doen wat er verder nodig is. 

Ook neemt de diaconie voor Vlaardingse inwoners de aanvragen voor een wekelijks pakket van de Rotterdamse Voedselbank in behandeling, beoordeelt deze en zorgt dat de mensen hun pakket krijgen.

Alle aanvragen worden in de commissie vertrouwelijk en zorgvuldig behandeld.

Diaconaal spreekuur in De Windwijzer:
maandag van 10 - 12 uur.

Kerstpakketten
Door de commissie maatschappelijk werk worden er jaarlijks in de weken voor kerst zo’n 70 pakketten met levensmiddelen verstrekt.
Een groot gedeelte hiervan ontvangt de diaconie ter distributie van de Vlaardingse Spijskokerij. Ook de Vlaardingse Rotary sponsort een aantal pakketten.
De kerstpakketten worden bezorgd bij mensen waarvan bij de diaconie bekend is dat ze het niet breed hebben of dat ze om een andere reden wat extra aandacht behoeven.

De laatste jaren wordt er, op verzoek, in een aantal gevallen in plaats van een levensmiddelenpakket contant geld gegeven.

terug