Documentatiecentrum Documentatiecentrum

Voor het inzien en lenen van allerlei boeken en tijdschriften op het brede terrein van het diaconaat, kunt u terecht bij het diaconaal bureau. Hier vindt u zowel boeken met achtergrondinformatie, als praktische handreikingen, diverse spel- en gespreksvormen die kunnen helpen om het gesprek op gang te brengen, alsmede videobanden en DVD’s over diverse onderwerpen. Ook is er een archief met artikelen aanwezig.

Onderwerpen waarover u informatie kunt vinden, zijn o.a.:
Diaconaat, Zending, Gemeenteopbouw, Armoede, Dak- en Thuisloosheid, Mantelzorg, Psychische ziekten, Ouderdom, Stervensbegeleiding, Milieu, Vredesvragen, Inloophuizen, Vluchtelingenwerk, Groepswerk, Vergadertechniek.
Ook vindt u in het documentatiecentrum een groot aantal folders van hulpverlenende instellingen.

Als u een afspraak maakt met de diaconaal consulent, dan kan hij u helpen om het informatiemateriaal te vinden waar u naar op zoek bent.

Tijdschriften van de landelijke Protestantse Kerk en Kerk in Actie
die in het documentatiecentrum zijn in te zien, zijn:
- Diakonia, (tijdschrift voor diaconaal en missionair werk),
- Nieuwsbrief Kerk in Actie,
- Vandaar (tijdschrift over Zending,
- Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking),
- Geloof in uitvoering (jaarlijks verschijnend overzicht van de projecten die door
   Kerk in Actie in Nederland en wereldwijd ondersteund worden),
- Woord en Dienst (opinierend magazine van de Protestantse Kerk in Nederland),
- Kerkinformatie (officieel orgaan van de Protestantse Kerk in Nederland).

 

 

 

 

 

 

 

terug