MOV/ZWO-commissie MOV/ZWO-commissie

De protestantse commissie voor Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) komt maandelijks bijeen.
Zij werkt samen met de katholieke commissie voor Missie, Ontwikkelingssamenwerking en Vrede (MOV). In de commissie is elke wijkgemeente met een werelddiaken vertegenwoordigd.

De taken die de ZWO-commissie heeft, zijn:

  • Begeleiding van de geldwerving in de wijkgemeenten (collectes voor het Diaconaal Missionair Aandeel, Pinksteractie, Vastenactie) d.m.v. persberichten, kanselafkondigingen e.d.
  • Vergroten van de kennis en versterken van de bewustwording op genoemde terreinen, door het organiseren de Vastenactie, de Vredesweek en de adventsactie.
  • Voeren van centrale kortlopende acties en ondersteunen van acties op het niveau van de wijkgemeente.

 

 

 

 

 

 

 

terug