Schulphulpmaatje Vlaardingen Schulphulpmaatje Vlaardingen

Vlaardingen is één van de zestig gemeenten in Nederland die een project SchuldHulpMaatje heeft.


In november 2010 is landelijk SchuldHulpMaatje van start gegaan, een project waarbij goed toegeruste vrijwilligers ondersteuning bieden aan mensen die met financiële problemen te kampen hebben. In Vlaardingen is er door de diaconieën van een aantal kerkgenootschappen gezamenlijk samen ook een afdeling SchuldHulpMaatje opgezet, die in oktober 2011 officieel van start is gegaan. Inmiddels zijn er in Vlaardingen ruim 20 schuldhulpmaatjes werkzaam.
Een SchuldHulpMaatje neemt niet alle problemen over, maar gaat met de hulpvrager aan de slag om de zaken weer op orde te krijgen. Daarnaast is het mogelijk om hem/haar daarna, ter voorkoming van herhaling, nog een periode te begeleiden.
 
Wat het “maatje” doet is aanvullend op de hulp die eventueel al door andere instellingen zoals de sociale dienst, maatschappelijk werk of een bureau voor schuldhulp wordt gegeven.
Misschien hoeft het “maatje” de hulpvrager alleen maar te leren budgetteren.
Of gewoon eens samen na te denken hoe de hulpvrager met geld omgaat en waarom hij/zij dat zo doet. Maar als de hulpvrager schulden of flinke betalingsachterstanden heeft is dat niet genoeg. Dan kan het nodig zijn dat het “maatje” helpt om schuldhulp aan te vragen.
 
Als u interesse heeft om u als SchuldHulpMaatje in te zetten of als of iemand die u kent in de schulden zit of dreigt te komen en u een maatje zoekt, kunt u contact opnemen met het diaconaal bureau, waar vanuit SchuldHulpMaatje door Rob van Herwaarden wordt gecoördineerd.
Uitgebreide informatie over het project kunt u vinden op www.shmvlaardingen.nl
 
Voor mensen die bezig zijn met (voorkomen van) hun schulden is de objectieve website www.uitdeschulden.nu een belangrijke bron van informatie.

 
terug