Uw bijdrage Uw bijdrage

Financiële steun

De diaconie, alsmede alle op deze website genoemde projecten en werkgroepen zijn afhankelijk van particuliere giften.

De diaconie heeft een girorekening voor de bekostiging van speciale projecten. Dit is:
IBAN nr. NL49 RABO 0373 7394 94 t.n.v. “Helpen waar geen helper is”, Vlaardingen

Ook kunt u het werk van één van de genoemde werkgroepen en projecten specifiek steunen.
De bank- en girorekeningnummers zijn op het diaconaal bureau bekend.

Over 'geven'
Als ik zo de kerk rondkijk en al die goed geklede mensen zie, vraag ik me af: “Waar zijn de armen?”, maar wanneer de collectezakjes worden geleegd, vraag ik me verbaasd af: “Waar zijn de rijken?”.

 

 

 

 

 

 

terug