Afscheid van Diaconaal Consulent Rob van Herwaarden Afscheid van Diaconaal Consulent Rob van Herwaarden
Op 7 mei 2022 was het dan zover: Rob van Herwaarden, 30 jaar Diaconaal Consulent in Vlaardingen, ging met pensioen. En dat was alles de moeite waard om daar een mooi afscheid van te maken.Met een aantal mensen van de Diaconie en De Windwijzer (Diaconaal Missionair Centrum) werd het een en ander georganiseerd en werd het ook een ‘feest’.Met een kleine groep gegeten, dit diner werd klaar gemaakt door een aantal van de kookgroep van ‘het eerste uur’ van De Windwijzer, wat was het lekker en gezellig om met deze vertrouwde groep van het diner te kunnen genieten.
[Tekst gaat verder onder de foto's.]Voor de tweede helft van de avond liep de zaal langzaam vol. Theo Werner opende de avond.
[Tekst gaat verder onder de foto's.] Daarna volgde een cabaret optreden van Kees van der Zwaard, een bekende van Rob en daardoor ook zo enthousiast om voor hem een voorstelling te maken.Het werd een persoonlijk verhaal waarin al datgene wat Rob had neergezet in de afgelopen 30 jaar de revue passeerde. En daarnaast Rob als mens te typeren met alle rollen die hij vervuld heeft.
Het was een prachtig optreden van Kees.

Het alles vond plaatst in De Windwijzer, de zaal was helemaal gevuld, wat Rob zeer verheugde.
Samen met zijn partner Tineke genoten ze van alles wat voorbij kwam.
[Tekst gaat verder onder de foto's.]Na het optreden werd Rob nog een cadeau uitgereikt door Theo Werner en Marleen van der Vlies.
[Tekst gaat verder onder de foto.]Als de kers op de taart werd werd Rob gedecoreerd door het uitreiken van de Stadsspeld van Vlaardingen door locoburgemeester Bart Bikkers.
Een enorme verrassing!
[Tekst gaat verder onder de foto.]

Na afloop een gezellig samenzijn met hapje en drankje, cadeautjes gepaard gaande met persoonlijke afscheidswoorden.

Het was een mooi afscheid en Rob van Herwaarden kan daar met een fijne herinnering op terug kijken.

Dankjewel Rob!

---------------------------------

Op de nieuwswebsite vlaardingen24.nl verscheen op 9 mei 2022 onderstaand bericht
over het afscheid van Rob.

 
 
Rob van Herwaarden in het zonnetje gezet Rob van Herwaarden in het zonnetje gezet
Op 1 juli 2021 was Rob 30 jaar in dienst van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Vlaardingen.
Maandag 1 november 2021 vierde Rob zijn 40 jarig jubileum bij de Protestantse Kerk Nederland en één van de voorgangers, de Nederlandse Hervormde Kerk.


Met meerdere belangstellende uit de wijken en het Ministerie van Predikanten hebben we Rob in het zonnetje gezet met een daarbij passend cadeau.Zeer verrast door deze aandacht hebben we onder het genot van een kopje koffie en wat lekkers, een traktatie overigens voor alle aanwezigen in de Windwijzer, dit gevierd.
Een goede start van een nieuwe werkweek.

Marleen van der Vlies
Voorzitter CvD
 
 
Solidariteitsactie Vlaardingen geeft warmte Solidariteitsactie Vlaardingen geeft warmte
Door de sterk gestegen energieprijzen, dreigen vooral de mensen met een laag inkomen in de financiële problemen te komen. Juist zij wonen vaak in slecht geïsoleerde woningen, waardoor de stookkosten ook extra hoog zijn. Wat dreigt is, wat al wordt genoemd, energiearmoede. Men durft de woning niet meer warm te stoken, gaat vroeg naar bed om energie te besparen of probeert zich overdag warm te houden met warmwaterkruiken, slaapzakken en dekbedden.  

Nu wordt er door de overheid wel aan alle burgers een compensatie gegeven voor de gestegen energieprijzen in de vorm van een teruggave energiebelasting. Dat is voor elk huishouden € 400,-. En voor de mensen die op het minimum leven komt daar via de gemeente nog eens € 200,- bij.
Voor mensen met een minimum inkomen is dit echter niet genoeg, terwijl aan de andere kant mensen met een midden- of hoger inkomen die € 400,- lang niet altijd (helemaal) nodig hebben.

Dat heeft de diaconieën van de Vlaardingse kerken er toe aangezet om, in navolging van diaconieën op meerdere plaatsen in het land een solidariteitsactie te starten onder de titel 'Vlaardingen geeft warmte'.  Van 7 februari tot 7 maart kunnen mensen die het kunnen missen het gehele of een deel van het compensatiebedrag van € 400,- , dat zij al hebben gekregen of nog zullen krijgen, overmaken op een actierekening.

Van de opbrengst zullen na afloop ongeveer 200 huishoudens die bij de Voedselbank zijn aangesloten en ook nog eens 100 huishoudens die die door de woningcorporaties Samenwerking en Waterweg Wonen zijn voorgedragen, een deel ontvangen.
Bij de Voedselbank gebeurt dit in de vorm van supermarktbonnen. Bij de woningcorporaties in een vorm van financiële tegemoetkoming.
Het streefbedrag is  € 120.000,-. Als dat gehaald wordt zou elk gezin een bedrag van € 400,- kunnen krijgen.

De actie wordt binnen maar ook buiten de kerken gevoerd.
Giften kunnen worden overgemaakt op
rekening NL 49 RABO 0373 7394 94 van ‘Helpen waar geen helper is’, Vlaardingen, o.v.v. ‘Vlaardingen geeft warmte’ of via de QR-code die in de flyer en op de poster staat, die binnen en buiten de kerken zullen worden verspreid.

De giften zijn aftrekbaar van de belasting.

                                                               DE FLYER


                                DE POSTER

 
 
Jubileumpenning uitgereikt Jubileumpenning uitgereikt
Op 16 september 2020 krijgt diaken Joke Hannewijk in de Rehobothkerk, uit handen van diaconaal consulent Rob van Herwaarden, een jubileumpenning van de Nederlandse Federatie van Diaconieën uitgereikt, voor 25 jaar trouwe dienst in haar wijkgemeente Centrum West.

  

 
 
Afscheid van diaken Tineke van der Hoek Afscheid van diaken Tineke van der Hoek
Op 22 september 2020 wordt tijdens de vergadering van het College van Diakenen afscheid genomen van diaken Tineke van der Hoek uit wijkgemeente Holy.                                       
Uit handen van voorzitter Marleen v.d. Vlies ontvangt ze een mooi boeket.