Vastenactie Vastenactie

Jaarlijks organiseert de Werkgroep Vastenactie Schiedam-Vlaardingen-Maassluis in de vastentijd, ook wel veertigdagentijd genoemd, in (bijna) alle katholieke en protestantse gemeenten in de regio haar Vastenactie. Elk jaar wordt er gewerkt vanuit een ander thema, aansluitend bij de landelijke Vastenactie. Het doel is bewustwording en geldwerving.

Aan bewustwording wordt gewerkt door het aanleveren van liturgisch materiaal bij een hongerdoek, werkmateriaal voor de kindernevendienst, het organiseren van informatie-avonden en vastenmaaltijden, het uitnodigen van bv. een gastspreker of een theatergroep. Voor de geldwerving wordt een gironummer opengesteld en in elke kerk een grote bus neergezet. Bij de geldwerving staan elk jaar een project ver weg (bv. in de Filippijnen of Nicaragua) en een klein diaconaal project dichtbij (bv. op het gebied van vluchtelingenwerk, jeugdzorg, dak- en thuislozenzorg) centraal. Er wordt naar gestreefd om de samenhang tussen problemen in de ontwikkelingslanden en in onze maatschappij duidelijk te maken. Daarbij komen thema’s als 'duurzaamheid' en 'soberheid' steeds duidelijker naar voren. Door in de veertigdagentijd matigheid te betrachten, meer tijd te nemen voor elkaar en ons te bezinnen op de situatie van mensen in de verdrukking dichtbij en veraf, wil de Vastenactie ons stimuleren tot een andere levensstijl.

Secretariaat van de Werkgroep Vastenactie:
Han Raeijmaekers, Julianalaan 48, 3135 JJ Vlaardingen.
Tel.:      010 - 434 88 80.
E-mail: hraeijmaekers@hetnet.nl.
Girorekening 23325 t.n.v. Dekenale Vastenactie Schiedam Vlaardingen.

 

 

 

terug