Pinksteractie Pinksteractie

De ‘Pinksteractie’, ook wel girokaartenactie genoemd, is een jaarlijkse geldwervingsactie van de Protestantse Gemeente Vlaardingen. Dit gebeurt d.m.v. bezorging van een folder met acceptgiro bij alle kerkleden. Er wordt elk jaar voor een ander thema gekozen.

Het doel van de Pinksteractie is om extra inkomsten te werven voor Zending, Werelddiaconaat en Regionaal Diaconaat. Voor de Zending en het Werelddiaconaat wordt er een keuze gemaakt uit de landelijke projectenlijst van Kerken in Actie. Een deel van de opbrengst gaat naar de Gereformeerde Zendings Bond (GZB).

Voor het Regionaal Diaconaat worden er door de diaconie één of meerdere regionale projecten uitgekozen. Zo ging er in de afgelopen jaren geld naar b.v. een Rotterdams inloophuis voor mensen met kanker en hun naasten, naar de nachtopvang in de Rotterdamse Pauluskerk en naar een stichting voor het vervoer van gehandicapte kinderen in Vlaardingen. Soms worden ook de eigen plaatselijke diaconale projecten gesteund.

De Pinksteractie levert jaarlijks rond de € 12.000,-- op.  Op die manier wordt gepoogd om ook een inhoudelijke betrokkenheid bij het diaconale en missionaire werk te stimuleren.


 

 

 

 

terug