Stichting Uitvlucht Stichting Uitvlucht

Voor asielzoekers die geen wettelijk recht (meer) hebben op onderdak en levensonderhoud, maar die nog wel een juridisch perspectief hebben op verblijf in Nederland of voor wie er reële alternatieven zijn in het buitenland, zoals emigratie, vertrek naar een ander land met betere perspectieven of vrijwillige terugkeer naar het eigen land, zet stichting ‘Uitvlucht’ zich in.

In uitzonderingsgevallen wordt waar er geen (juridisch) perspectief meer is, maar er wel klemmende redenen van humanitaire aard zijn, zeer kortstondige hulp verleend. ‘Uitvlucht’ biedt haar hulpverlening m.n. aan gezinnen met kinderen aan. De hulpverlening geschiedt in de vorm van het bieden van onderdak (zowel in gehuurde flats als bij privé- personen in huis), een leefgeld, morele en juridische steun. Het streven is om in alle gevallen de opvang zo kort mogelijk te laten zijn en het initiatief aan de asielzoekers zelf te laten. De stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers en is totaal afhankelijk van donaties. Als u donateur wilt worden, onderdak aan wilt bieden voor een beperkte periode, vrijwilliger wilt worden of meer informatie wenst, kunt u contact opnemen met de stichting via het diaconaal bureau.

Financiële steun is mogelijk op IBAN nr. NL76 INGTB 0007825000 782 50 00, t.n.v. Stichting Uitvlucht, Vlaardingen.
Het postadres van de stichting is het diaconaal bureau.

 

 

terug