Informatie Vakantieweken 2016 Informatie Vakantieweken 2016
De vakantieweken voor ouderen bedraagt € 570,-- per week en de vakantieweek voor mensen met een handicap bedraagt € 630,-- per week.
 
Aanmelding via de wijkdiakenen en verdere informatie bij het diaconaal bureau.
 
Vakantieweken 2016 worden gehouden in Kaap Doorn.

Voor ouderen:
van 16 t/m 23 juli en van 23 t/m 30 juli
Voor mensen met een handicap:
van 16 t/m 23 april.

Download/open hier de Algemene folder vakantieweken 2016 met alle actuele informatie

terug