Werkgroep Voorlichting verslaving Werkgroep Voorlichting verslaving

De ‘Werkgroep Voorlichting Verslaving’ is een regionale werkgroep die eraan werkt om verslavingsproblemen te voorkomen.

Zij voert gesprekken over alcohol, drugs en de problemen die daarmee samenhangen, met jongeren, ouders en andere opvoeders. Zij streeft naar meer openheid in het gesprek over deze zaken en geeft op verzoek voorlichting op scholen, sociëteiten in club- en buurthuizen enz. Het programma wordt in nauw overleg met de aanvrager samengesteld. Doorgaans begint het programma met enige informatie over de verschillende middelen en hun uitwerking, aan de hand van een korte diaserie. Vervolgens komt vrijwel altijd de discussie op gang over de maatschappelijke en persoonlijke oorzaken die kunnen leiden tot problematisch alcohol- en/of drugsgebruik.

Contactpersoon is:
Jaap van Duijvenbooden. Postadres: Postbus 3063, 3130 CB Vlaardingen.
Tel.: 010 - 470 65 61

 

 

 


 

terug