Plaatselijk Plaatselijk

De diaconie van de Protestantse Gemeente organiseert zelfstandig een aantal activiteiten maar participeert ook met financiele middelen en menskracht in een aantal projecten in Vlaardingen.

Zie ook:
De Windwijzer
Maatschappelijk Werk
Schuldhulpmaatje
Documentatiecentrum
Noodfonds Vlaardingen
Vakantieweken
Noodfonds Vluchtelingen
De Groene Luiken
Palliatieve Zorg
Voedselbank
Uitvlucht
Havenproject
Stichting Flarden
Voorlichting Verslaving
VVEH (Vele Vlaardingers Eén Huis)
 

terug