Voedselbank Vlaardingen Voedselbank Vlaardingen

Sinds 1 januari 2006 worden er vanuit Vlaardingen wekelijks op vrijdag ongeveer 200 kant-en-klare voedselpakketten opgehaald bij de Voedselbank in Rotterdam en gedistribueerd over drie verdeelpunten in Vlaardingen. Het voedsel krijgt de Voedselbank in Rotterdam om niet aangeboden. Het gaat om voedsel dat anders vernietigd zou worden i.v.m. onder andere beschadigde verpakkingen en verkeerde streepjescodes. Deze goederen worden aangevuld met verse waren en ter beschikking gesteld aan mensen die om allerlei omstandigheden in financiële nood zijn gekomen en tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben.

Aanvragen voor een voedselpakket lopen via de diaconie en kunnen alleen worden gedaan door medewerkers van hulpverlenende instanties, zoals het maatschappelijk werk, de diaconie en de GGD.
Een aanvraagformulier kan gedownload worden van de website van de Voedselbank Nederland: www.voedselbank.nl.

Om voor een voedselpakket in aanmerking te komen mag het maandinkomen niet boven een bepaald bedrag uitkomen. De geldende normbedragen staan op eerder genoemde website.
Ook wordt er vanuit gegaan dat het verstrekken van een voedselpakket van tijdelijke aard zal zijn en worden de aanvragen en verstrekkingen regelmatig gecontroleerd.

Het ophalen en distribueren van de voedselpakketen geschiedt in Vlaardingen door zo’n 65 vrijwilligers.

terug