Diaconale vakantieweken Diaconale vakantieweken

Algemene informatie
Vakantie is iets om naar uit te kijken en met plezier op terug te kijken. Iedereen heeft er van tijd tot tijd behoefte aan om even uit zijn eigen omgeving weg te zijn,  andere streken te bezoeken en andere mensen te ontmoeten. Je kunt er daarna weer even tegen. Op vakantie gaan, is echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Als je op leeftijd bent, kan het organiseren van je vakantie een opgave zijn. Als je een handicap hebt, kun je – vanwege de vereiste aanpassingen – lang niet overal terecht. Voor sommigen laat de portemonnee simpelweg een vakantie niet toe.
Voor al deze mensen organiseert de diaconie al jarenlang vakantiemogelijkheden.

Vakantieweken voor ouderen
Elke zomer worden er twee vakantieweken georganiseerd in een hotel of conferentieoord, waar vitale senioren van 60 jaar en ouder aan deel kunnen nemen. Iedere week heeft een eigen staf van ongeveer vijf vrijwilligers, die zorg dragen voor de ontspanning, de uitstapjes en lichte verzorgende handelingen. Het vervoer geschiedt per bus en de deelnemersbijdrage is ca. € 585,- per week (all in). De inschrijving voor deze weken geschiedt door de wijkdiakenen.

Vakantieweek voor mensen met een handicap
Eén keer per jaar gaat men vanuit Vlaardingen een week naar het F.D. Roosevelthuis in Doorn, een volledig voor rolstoelgebonden mensen aangepast vakantiecentrum in een bosrijke omgeving. Hier komen gasten met een lichamelijke handicap of een kwetsbare gezondheid (al of niet met een niet-gehandicapte partner) bijeen om te genieten van een ontspannen vakantie.

Er gaan 30 stafleden mee op een groep van maximaal 50 deelnemers. Een deel van de vrijwilligers is verpleegkundige, terwijl er ook een arts en een geestelijk verzorger aanwezig zijn. Het Roosevelthuis beschikt over een rolstoelbusje . Ook het vervoer naar het Roosevelt-huis geschiedt per aangepast vervoer. De deelnemersbijdrage is ca. € 585,- per week (all in). Inschrijving geschiedt door de leden van de werkgroep gehandicaptenzorg en er vindt toetsing van de inschrijvingen plaats door o.a. een huisarts. Voor mensen met een lichte handicap is er een uitwijkmogelijkheid naar een landelijk georganiseerde vakantieweek in Lunteren of Doorn.

Vakantie voor mensen met een smalle beurs
Soms maken de financiën het moeilijk of onmogelijk om op vakantie te gaan. In dat geval kan men een beroep doen op het Vakantiefonds. Uit dit fonds, dat beheerd wordt door de diaconie, worden jaarlijks een aantal vakantiehuisjes gehuurd bij Recreatie Centra Nederland. Hier kan men een week  vakantie vieren en als men wil ook nog iemand meenemen. Men kan zelf een keuze doen uit diverse plaatsen en perioden.

Ook kan men, i.p.v. het huren van een huisje, zijn/haar kind met een niet-commercieel kinderkamp mee laten gaan. Voor elke reservering vragen wij een eigen bijdrage per gezin. Voor vervoer naar het recreatiepark dient men zelf te zorgen. De inschrijvingen geschieden door de wijkdiakenen. Het Vakantiefonds wordt gevuld door de kerkleden, die we jaarlijks vragen € 10,- of meer van hun vakantiegeld af te staan. Ook kan er gekozen worden voor een dagje uit met het hele gezin.

Vakantieweken voor eenoudergezinnen
De YMCA en Het vakantiebureau van de PSDV (Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk) organiseren voor alleenstaande ouders die er graag tussenuit willen met hun kind(eren) de eenoudervakanties. Elke zomer kunt u een week vol plezier en gezelligheid beleven op YMCA conferentiecentrum De Hoorneboeg in Hilversum, in YMCA -centrum De Glind bij Amersfoort of bij de boer in Halle. Op elke locatie is een programma voor de kinderen (4 t/m 16 jaar), dat wordt verzorgd door daarvoor getrainde begeleiders. Terwijl de begeleiders de kinderen bezighouden met knotsgekke spellen, speurtochten en andere avonturen, kunnen de ouders lekker ontspannen en genieten van de rust. De vakantieweken kosten vanaf € 340,- voor de ouder en € 165,- per kind.
Meer informatie over deze vakantieweken op: www.ycamps.nl.
De kosten worden betaald vanuit het Vakantiefonds.
Er geldt een eigen bijdrage.
Men moet zelf zorgen voor vervoer naar de kamplocatie.

Meer informatie
Over al deze vakantiemogelijkheden leest u meer in een uitgebreide folder, die verkrijgbaar is op het diaconaal bureau. Hier is ook documentatie aanwezig van andere organisaties die speciale weken organiseren of goedkope accommodatie ter beschikking stellen.

Tenslotte
Alle georganiseerde vakantieweken hebben een ‘open’ christelijk karakter. D.w.z. dat er avondsluitingen en een viering worden georganiseerd waaraan men kan deelnemen.
Bij de inschrijving wordt het lidmaatschap van een kerk niet verplicht gesteld. Mochten de financiën deelname in de weg staan, dan is een tegemoetkoming van de diaconie mogelijk.

terug