Platform Ander Vlaardingen Platform Ander Vlaardingen

Platform Ander Vlaardingen is een samenwerkingsverband van Vlaardingse groepen die zich inzetten voor vrede, milieu, internationale solidariteit, ontwikkelingssamenwerking, mensenrechten en anti-discriminatie.

Het PAV is met een eigen programma actief met betrekking tot bewustwording op deze gebieden en coördineert gezamenlijke activiteiten. Zelf organiseert zij b.v. drie keer per jaar van 12.00 - 16.00 uur 'De Andere Markt' in vier verschillende winkelcentra. Hier wordt rond thema’s als mensenrechten, vrede en eerlijke handel een programma geboden met marktkramen van de aangesloten organisaties, kinderspelen, een buitenterras, live muziek e.d.
Naast de bij het Platform aangesloten groepen, participeren hierin ook de Dierenbescherming Vlaardingen/Maassluis en het Flarden Ruilsysteem.

Andere activiteiten van het Platform zijn een tweejaarlijkse Multiculturele Dag en vertoningen van derdewereldfilms.

Bij het Platform zijn aangesloten: Amnesty International, de Wereldwinkel, de ZWO/MOV-commissie, de Werkgroep Vastenactie, SIV, het VlaardingsVredesplatform/IKV, Unicef, De Andere Markt, stichting Uitvlucht, de Filippijnen Solidariteitsgroep.

Contactpersoon:
Nelleke van der Luit.
Tel.:  010-434 95 51
Giro: 301341

 

 

 

 

terug