Solidariteitsactie Vlaardingen geeft warmte Solidariteitsactie Vlaardingen geeft warmte
Door de sterk gestegen energieprijzen, dreigen vooral de mensen met een laag inkomen in de financiële problemen te komen. Juist zij wonen vaak in slecht geïsoleerde woningen, waardoor de stookkosten ook extra hoog zijn. Wat dreigt is, wat al wordt genoemd, energiearmoede. Men durft de woning niet meer warm te stoken, gaat vroeg naar bed om energie te besparen of probeert zich overdag warm te houden met warmwaterkruiken, slaapzakken en dekbedden.  

Nu wordt er door de overheid wel aan alle burgers een compensatie gegeven voor de gestegen energieprijzen in de vorm van een teruggave energiebelasting. Dat is voor elk huishouden € 400,-. En voor de mensen die op het minimum leven komt daar via de gemeente nog eens € 200,- bij.
Voor mensen met een minimum inkomen is dit echter niet genoeg, terwijl aan de andere kant mensen met een midden- of hoger inkomen die € 400,- lang niet altijd (helemaal) nodig hebben.

Dat heeft de diaconieën van de Vlaardingse kerken er toe aangezet om, in navolging van diaconieën op meerdere plaatsen in het land een solidariteitsactie te starten onder de titel 'Vlaardingen geeft warmte'.  Van 7 februari tot 7 maart kunnen mensen die het kunnen missen het gehele of een deel van het compensatiebedrag van € 400,- , dat zij al hebben gekregen of nog zullen krijgen, overmaken op een actierekening.

Van de opbrengst zullen na afloop ongeveer 200 huishoudens die bij de Voedselbank zijn aangesloten en ook nog eens 100 huishoudens die die door de woningcorporaties Samenwerking en Waterweg Wonen zijn voorgedragen, een deel ontvangen.
Bij de Voedselbank gebeurt dit in de vorm van supermarktbonnen. Bij de woningcorporaties in een vorm van financiële tegemoetkoming.
Het streefbedrag is  € 120.000,-. Als dat gehaald wordt zou elk gezin een bedrag van € 400,- kunnen krijgen.

De actie wordt binnen maar ook buiten de kerken gevoerd.
Giften kunnen worden overgemaakt op
rekening NL 49 RABO 0373 7394 94 van ‘Helpen waar geen helper is’, Vlaardingen, o.v.v. ‘Vlaardingen geeft warmte’ of via de QR-code die in de flyer en op de poster staat, die binnen en buiten de kerken zullen worden verspreid.

De giften zijn aftrekbaar van de belasting.

                                                               DE FLYER


                                DE POSTER

 
terug