Palliatieve Zorg Palliatieve Zorg

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg – Nieuwe Waterweg Noord

Terminale thuiszorg is er voor mensen die thuis willen sterven en voor de familie en vrienden die hen daarin bijstaan. Op deze laatsten kan, zeker als het stervensproces lang duurt een grote druk komen te staan. De vrijwilligers van de terminale thuiszorg bieden aan deze zgn. mantelzorgers aanvullende zorg, naast de huisarts en de thuiszorg. De stichting biedt via vrijwilligers aanvullende georganiseerde mantelzorg bij het sterven in de thuissituatie.

Deze begeleiding kan de vorm aannemen van:

•   een helpende hand in de zorg rondom de stervende;
•   een luisterend oor voor vragen die oprijzen bij zowel de stervende als de familie;
•   een ziend oog om signalen op te vangen wanneer communicatie tussen de stervende
    en de familie blokkeert.

De vrijwilligers die dit werk doen, hebben zich er goed op voorbereid om hun eigen ervaring en kennis zo zorgvuldig en liefdevol mogelijk in te zetten. Iedereen kan, ongeacht godsdienstige of maatschappelijke achtergrond, een beroep doen op de stichting. Met het inzetten van de vrijwilligers probeert de stichting ervoor te zorgen dat de juiste persoon op de juiste plaats komt. Aan de hulpverlening zijn geen kosten verbonden. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom.

Inlichtingen en aanmelding bij de coördinator:

Lida Engelage
E-mail:
Website:
tel: 06 511 750 06
info@vptz-nwn.nl.
www.vptz-nwn.nl.

 


 

terug