Noodfonds Vlaardingen Noodfonds Vlaardingen

Sinds 2000 bestaat in Vlaardingen het Noodfonds Vlaardingen. Dit is door de Afdeling Sociale en Economische Zaken van de Dienst Welzijn der Gemeente Vlaardingen samen met de Raad van Kerken in het leven geroepen.

De uitvoering ervan berust bij bovengenoemde afdeling en de Diaconie van de Protestantse Gemeente. Daar zijn ook de meldpunten van aanvragen.

Op het fonds kan door hulpverleners uit de professionele instellingen en de kerken een beroep worden gedaan in gevallen dat er sprake is van een ernstige financiële noodsituatie waarin door de bestaande financiële regelingen van de gemeente niet kan worden voorzien.
Een onafhankelijke commissie beoordeelt de aanvragen.
Indien er een toekenning plaatsvindt, wordt er tot maximaal een bedrag van € 750,- aan goederen of in contanten uitgekeerd.

 

 

 

 

terug